Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Theo mình được biết thì “Không phải có tiền là sẽ có thứ hạng” vậy thứ hạng quảng cáo Google là gì, không phải mình cứ set chi phí càng cao thì mình sẽ ở top ạ?

Theo mình được biết thì “Không phải có tiền là sẽ có thứ hạng” vậy thứ hạng quảng cáo Google là gì, không phải mình cứ set chi phí càng cao thì mình sẽ ở top ạ?

Read less
  • 0

Có một điểm mình luôn thắc mắc là google đánh giá điểm chất lượng như thế nào và tại sao lại cần nó trong khi mình đã set chi phí

Có một điểm mình luôn thắc mắc là google đánh giá điểm chất lượng như thế nào và tại sao lại cần nó trong khi mình đã set chi phí

Read less
  • 0

Mọi người cứu em với, hiện tại tài khoản chạy facebook ads của em bị khoá, có cách nào mở lại được không ạ?

Mọi người cứu em với, hiện tại tài khoản chạy facebook ads của em bị khoá, có cách nào mở lại được không ạ?

Read less
  • 0

Có anh chị em nào biết cách giảm giá click xuống trong khi chạy quảng cáo Google không ạ, em sợ rate giá thấp quá thì không chạy được còn cao thì lại sợ tốn chi phí.

Có anh chị em nào biết cách giảm giá click xuống trong khi chạy quảng cáo Google không ạ, em sợ rate giá thấp quá thì không chạy được còn cao thì lại sợ tốn chi phí.

Read less
  • 0

Chào cả nhà, cho em hỏi, liệu mình có nên chạy seeding trong quá trình chạy ads không ạ. Liệu có ảnh hưởng đến kết quả chạy ads hay chi phí gì không ạ

Chào cả nhà, cho em hỏi, liệu mình có nên chạy seeding trong quá trình chạy ads không ạ. Liệu có ảnh hưởng đến kết quả chạy ads hay chi phí gì không ạ

Read less