Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

 • 0

Facebook insight là gì? Facebook Insights là một công cụ có thể coi là không thể thiếu đối với những người muốn theo dõi tương tác người dùng trên các fanpage Facebook của họ. Các quản trị viên trên trang đều ...Read more

Facebook insight là gì?

Facebook Insights là một công cụ có thể coi là không thể thiếu đối với những người muốn theo dõi tương tác người dùng trên các fanpage Facebook của họ. Các quản trị viên trên trang đều có thể sử dụng được Facebook Insights và nó có thể giúp bạn theo dõi số lượng người dùng đang hoạt động trên trang của bạn để hiểu rõ hơn về hiệu suất của trang.

facebook insight

Tính năng của Facebook insight

Cụ thể hơn, đây là một công cụ miễn phí có nhiệm vụ hỗ trợ marketing trên Facebook

Với công cụ này các bạn có thể:

 • Hiểu sâu được hơn các thông tin của một nhóm khách hàng như nhân khẩu học, hành vi…. Xem tại đây.
 • Có thể biết được ai đã người đã thích trang của mình, hay thậm chí cả những khách hàng của đối thủ…
 • Giúp cho các bạn có thể xác định được chuẩn xác hơn về những khách hàng tiềm năng để chạy Facebook Ads (các quảng cáo trên Facebook).

Ngoài ra, bằng cách sử dụng Facebook Insight, bạn sẽ có thể xác định được thời gian tốt nhất trong ngày để đăng bài là lúc nào cũng như ngày tốt nhất trong tuần để đăng và nội dung nào là phù hợp và phổ biến nhất.

Instagram insight là gì?

Instagram là một công cụ phân tích riêng cung cấp dữ liệu để bạn hiểu sâu khách hàng cũng như nội dung của bạn. Thông tin này giúp bạn dễ dàng so sánh nội dung và đo lường các chiến dịch cá nhân, bài đăng đang hoạt động như thế nào.

instagram insight

Để truy cập Instagram Insights, bạn cần có tài khoản doanh nghiệp . Nếu bạn chuyển đổi tài khoản cá nhân thành tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ thấy Thông tin chi tiết cho bất kỳ nội dung nào được đăng sau khi bạn thực hiện chuyển đổi. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn chuyển tài khoản doanh nghiệp của mình trở lại tài khoản cá nhân, bạn sẽ mất tất cả dữ liệu thông tin chi tiết.

Xem thêm: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-instagram-insights

Tính năng của Instagram insight

 • Xem phân tích cho một bài đăng riêng lẻ
 • Xem dữ liệu khách hàng
 • Xem tổng số bài đăng bạn có trên tài khoản của bạn và số lượng bạn đã thêm trong tuần trước
 • Có thể xem tổng số lần hiển thị, phạm vi tiếp cận và lượt xem tiểu sử trong 7 ngày qua
 • Khám phá Nhân khẩu học và Hành vi của Người theo dõi
 • Xem số liệu cho bài viết cá nhân
 • Đánh giá dữ liệu câu chuyện trên Instagram
 • Kiểm tra dữ liệu khuyến mãi trả tiền
Read less
 • -1

Mới đây mình cũng đụng thuật ngữ Facebook Analytics khá nhiều nhưng vẫn chưa thực sự hiểu nó là gì và các sử dụng như thế nào, thấy nhiều bạn đặt câu hỏi được giải đáp nên mình cũng mạng ...Read more

Mới đây mình cũng đụng thuật ngữ Facebook Analytics khá nhiều nhưng vẫn chưa thực sự hiểu nó là gì và các sử dụng như thế nào, thấy nhiều bạn đặt câu hỏi được giải đáp nên mình cũng mạng phép lập cái topic luôn, mong anh chị em có kinh nghiệm chỉ vẽ thêm cho mình. Mình cảm ơn

Read less