Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Anh chị em nhà mình nghĩ sao về câu nói này, nêu quan điểm của mình ở bên dưới nhé.

Anh chị em nhà mình nghĩ sao về câu nói này, nêu quan điểm của mình ở bên dưới nhé.

Read less
  • 0

Liệu có cách nào để đánh giá được content chạy quảng cáo facebook của đối thủ có hiệu quả hay không dù không có chỉ số báo cáo, hóng ý kiến từ mọi người.

Liệu có cách nào để đánh giá được content chạy quảng cáo facebook của đối thủ có hiệu quả hay không dù không có chỉ số báo cáo, hóng ý kiến từ mọi người.

Read less
  • 0

Hiện em đang buid một website được 3 tháng nhưng lượt truy cập không cao, em luôn cố gắng để nội dung được đa dạng, không trùng lặp, nhưng như thế có vẻ chưa đủ, anh/chị cho em xin lời ...Read more

Hiện em đang buid một website được 3 tháng nhưng lượt truy cập không cao, em luôn cố gắng để nội dung được đa dạng, không trùng lặp, nhưng như thế có vẻ chưa đủ, anh/chị cho em xin lời khuyên nhé

Read less