Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Mình nghĩ cũng có nhiều bạn nhầm lẫn giữa 2 thuật ngữ này nên hôm nay mình chia một chút thông tin về Digital Marketing và Online Marketing. Digital marketing truyền thông điệp trên bất kỳ thiết bị số nào ...Read more

Mình nghĩ cũng có nhiều bạn nhầm lẫn giữa 2 thuật ngữ này nên hôm nay mình chia một chút thông tin về Digital Marketing và Online Marketing. Digital marketing truyền thông điệp trên bất kỳ thiết bị số nào dù có kết nối với internet hay không. Online marketing chỉ nhận được thông điệp khi khách hàng kết nối internet (có dây hoặc không dây). Hình thái của digital marketing đa dạng và biến ảo hơn, trong khi online chỉ xoay quanh các banner và hiệu ứng liên quan đến web. Phương tiện truyền của digital marketing có NFC, Bluetooth, các thiết bị lưu trữ, billboard tương tác ngoài trời và bao gồm cả internet. Online marketing chỉ gắn liền với internet. Như vậy, digital marketing được hiểu một cách ngắn gọn là hoạt động marketing dựa trên các phương tiện kỹ thuật số ( như TV, moblie, Internet, biển quảng cáo điện tử…). Còn Online Marketing là một phần của Digital Marketing, gồm SEO – SEM, Mobile Marketing, Email Marketing, CPM – CPC – CPA,… Anh em có thêm kiến thức nào chia sẻ mình tụ tại topic này nhé.

Read less