Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

YouTube hiện là kênh video trực tuyến lớn nhất thế giới, thu hút nhiều người xem với hơn 20,5 tỷ lượt người truy cập mỗi tháng. Việc chọn dịch vụ Quảng cáo YouTube sẽ giúp bạn thâm nhập vào cộng ...Read more

YouTube hiện là kênh video trực tuyến lớn nhất thế giới, thu hút nhiều người xem với hơn 20,5 tỷ lượt người truy cập mỗi tháng. Việc chọn dịch vụ Quảng cáo YouTube sẽ giúp bạn thâm nhập vào cộng đồng người dùng lớn, họ tương tác trực tiếp với nội dung của nhà quảng cáo, đồng thời có nhiều phương thức truyền tải thông tin và bảo vệ thương hiệu của bạn trong môi trường an toàn.

Điểm mạnh của Quảng cáo trên YouTube là đẩy mạnh thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp. Phù hợp với các doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu, cá nhân (người nổi tiếng) muốn xây dựng thương hiệu.

1. Các loại quảng cáo YouTube

– Quảng cáo YouTube trên trang Search Page: Trên trang tìm kiếm, tại vị trí có hiển thị chữ “Quảng cáo – Ad”, đầu trang tìm kiếm. Khi người xem gõ từ khóa, kết quả sẽ hiển thị video bạn muốn xuất hiện cho người xem.

– Quảng cáo YouTube trên trang Watch Page: Tại trang xem video của bạn, bên phải video cần xem và ở vị trí đầu tiên, có hiển thị chữ “Quảng cáo – Ad”.

– Quảng cáo YouTube trong luồng (True View): Quảng cáo YouTube bằng video trong luồng phát video đang xem. Có nút “Skip Ads” giúp người xem bỏ qua quảng cáo video trong sau 5 giây.

 

Còn cập nhật….

Read less