Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Content Marketing

Share
Followers
38Answers
30Questions
 1. Một số ví dụ khác về kỹ thuật video frame https://www.facebook.com/watch/?v=1509276029109556&extid=sxKYHUlFtDPialov https://www.facebook.com/watch/?v=876195725905174&extid=7DN3dyk26ZBtqsf8 https://www.youtube.com/watch?v=iBH596dZ_yU

  • 0
 2. Cốt lõi của 1 người viết content tốt là sáng tạo. Nhưng trước đó thì em hãy chăm đọc content của những anh chị thành công đi trước, xây dựng được phong cách của mình. Tập viết nhiều và luôn cập nhật xu hướng nhé  

  • 0
 3. Nếu bạn không có Seeding thì sẽ tốn một số tiền khá lớn để chạy quảng cáo trên face hoặc sản phẩm của bạn đã có một độ uy tín siêu lớn thì mới có thể bán được sản phẩm

  • 0
 4. Thường thì mình dùng Google Analytics thôi. Công cụ này dùng nhiều lắm. Nó giúp phân loại người dùng theo nguồn lưu lượng truy cập, hệ điều hành, vị trí, sô lượng truy cập hoặc rất nhiều thuộc tính khác để theo chân khách hàng, xem họ sử dụng website của mình như thế nào

  • 0
 5. This answer was edited.

  Nói rõ hơn ICM là kế hoạch phối hợp giữa - Quảng cáo - Marketing trực tiếp - Khuyến mãi - Quan hệ công chúng - Bán hàng cá nhân Để đạt hiệu quả cao hơn trong Digital Marketing

  • 0