Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Cách gửi email yêu cầu xem xét cho google?

  • 0

Website của em bị google phạt (từ khóa bị mất thứ hạng mà không nhận được mail cảnh báo từ google) gần 1,5 tháng rồi em đã làm đủ cách để cải thiện website tốt hơn.

Giờ em muốn gửi mail để yêu cầu google xem xét lại website nhưng mà ko biết gửi bằng cách nào địa chỉ email để gửi , hoặc đường link để gửi yêu cầu? Cũng như nội dung gửi sẽ là gì?

Bác nào có kinh nghiệm từng gửi email cho google xem xét thì chỉ em với, em đang cần rất gấp nếu ko làm được xếp cho ra đảo chơi với google luôn. HUhu…

Có bác nào cao tay giúp em với

2 Answers

  1. Sao bạn biết là bị GG phạt. Đôi khi có thể bạn seo không đúng cách hoặc từ khóa cạnh tranh ……Bạn vào WMT xem coi GG có thông báo gì không ? Và vào WMT có phần gửi cho GG như bạn ở trên nói đó

    • 0