Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Cách Khắc Phục Tình Trạng Group Bị Facebook Khoá Tính Năng add Friend

  • 0

Chào các bác.
Em có câu hỏi liên quan đến mạng xã hội Facebook muốn nhờ sự hỗ trợ các bác.
Em dạo này đang có xu hướng Seo traffic. Em lập 1 group và tính thêm toàn bộ bạn bè bên tài khoản facebook của mình vô. Em dùng tool kéo lên được 4k thì nick bị khoá tính năng add friend.
Không biết bác nào gặp tình trạng này như em chưa ạ? Làm thế nào để facebook mở lại tính năng thêm bạn bè vô group ạ? Thời gian để khắc phục là bao lậu ạ? em cảm ơn! Không có ai gặp trường hợp giống e ạ ? nhờ sự giúp đỡ của các bác.
Giờ seo đặt backlinks đã không còn được chất như lúc xưa rồi.

2 Answers

  1. Bạn cứ chờ xem, có khi vài hôm nữa nó mở lại đấy. Hồi nọ có lần mình cũng bị khóa like, chờ vài hôm sau nó tự mở lại.

    • 0
  2. mỗi nick thêm vào nhóm tối đa là 500 thành viên 1 ngày, nếu thêm quá sẽ bị khóa mời thành viên vào nhóm và có thể bị xác nhận ảnh đại diên nếu spam

    • 0