Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Cách kiểm tra backlink, hạng Alexa

  • 0

Mọi người cho em hỏi là mình sử dụng tool hay phần mềm nào là xem được thứ hạng Alexa, Backlink, các thông tin liên quan khác của Websites.
Chi sẻ cho em với nhưng ai đang cần biết được không?
Em xin cảm ơn!

2 Answers

  1. có vốn đầu tư thì sài ahref không thì sài seoquake alexa, hoặc vào trong google webmarter tool để check dù hơi chậm so với tốn tiền

    • 0
  2. Muốn xem backlink thì dùng ahrefs hoặc vào trong google webmarter tool để check, về chỉ số alexa rank thì dùng công cụ seoquake, hiện tại alexa rank không được đánh giá cao, alexarank có thể bỏ tiền ra mua được.

    • 0