Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Cách xây dựng UX và UI hiệu quả cho Landing page?

  • 0

Trước đây khi xây dựng web, em chỉ thấy giao diện sao cho đẹp, dễ sử dụng là ok, mới đây em mới biết đó cũng có dạng UX vs UI, nhà mình có anh chị em nào nghiên cứu UX, UI để xây web dễ đi SEO vs chạy Google Ads hiệu quả hơn không, cho em xin ý kiến.

2 Answers

  1. Thật sự khi làm web mà nghiên cứu được UX, UI thì quá tốt, bên nước ngoài có nguyên 1 đội chỉ nghiên cứu UX, UI trước khi đưa web chạy. Như thế mới giữ chân người dùng ở lâu trong web được

    • 0
  2. Ôi nói đến cái này thì thiệt là sâu sắc, chắc mấy bạn chuyên code sẽ rõ hơn, mình từng được nghe qua nhưng cũng không chuyên lắm

    • 0