Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Cần giúp đỡ hiển thị Title Description ở Website AMP

  • 0

Tình hình sáng nay có bác nào chia sẻ cách cài AMP cho website wordpress. Em cũng mạnh dạn mầy mò vọc plugin Accelerated Mobile Pages.
Sau một hồi hì hục thì cài xong chạy mượt mà mới phát hiện ra là nó nhận tiêu đề mặc định ra làm title còn description thì nó bỏ trống. Như vậy thì index tìm kiếm có ăn thua không các bác.
Bác nào điền được Description thì giúp em với em khổ lắm rồi.
Các bác cao nhân về cái AMP hỗ trợ em với nhé.