Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

File robotx bị lỗi, sửa mãi không được

  • 0

Các bác trong group cho e hỏi
E sửa file robots trên GMT mà mãi sau cả gần tháng nó vẫn chưa cập nhật được là thế nào ạ .Dù e đã tạo file robotx và up lên host mà chờ mãi ko thấy thay đổi gì cả

Mong ae giúp đỡ
Thanks all!

2 Answers

  1. bác để file robots thế kia là sai rồi. muốn sửa nhanh thì bác tạo và update file lên thư mục gốc của website trên hosting nhé.

    • 0
  2. Bác gõ Domain/robots.txt coi trên đó đã có file robot như bác muốn chưa, nếu rồi thì bác vô đây ấn gửi lại là được liền mà

    • 0