Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Hỏi cách cài đặt thông báo đơn hàng trên WordPress về email với ạ.

  • 0

Hi cả nhà, em muốn nhờ các bác giúp đỡ và chỉ dẫn em với ạ.
Em mới tập làm cái WordPress bán hàng nhưng để cho thuận tiện hơn thì khi khách hàng họ mua hàng trên website của mình và có thông báo gửi về email từ đơn hàng đó ngay lập tức thì mình cần phải làm những gì vậy các bác.
Có anh chị nào rành về wp không chỉ em làm với ạ. thanks cả nhà nhiều.

2 Answers

  1. bạn vào cấu hình wopress nha bạn chỉnh lại mail gửi là dc còn nếu trong đơn hàng thì vào pulig của nó là xong nhé. chỉnh sửa mail và hình thức thanh toán

    • 0
  2. Mình dùng plugin WP Gmail SMTP vẫn không mất phí. Bạn vào phần cài đặt plguin thiết lập các thông số và mail cần gửi về là oke

    • 0