Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Thay đổi nội dung khi dính spam hack

  • 0

Chào các bạn.

Chuyện là mình có 1 website đã lên top 1 số từ khoá.
Nhưng gần đây có 1 số kẻ không rõ, dạo chơi qua web mình và đề lại 1 số content không được vui lắm.

Web 100% tiếng việt nhưng khi check site: abc.com trên google thì lại ra toàn tiếng nhật tiếng tàu.

Mình đã add lại mastertool cập nhật lại robots và sitemap.
Submit link website lại trên mastertool nhưng chưa thấy thay đổi. khi search cụm từ ‘abc’ thì hiện link website nhưng description lại tiếng nhật.
Bác nào có cao kiến xử lý vụ này chỉ dùm.

Thanks.